Startap ekosistem Izraela - dobar primer za druge zemlje

17. Jun 2022.

Izrael je zemlja koja je relativno siromašna kada je reč o prirodnim resursima, i ekonomija ove zemlje zavisi od uvoza nafte, pšenice, sirovina… Sa druge strane, ova svega oko 70 godina stara država sa jedva nešto više od 7 miliona stanovnika, druga je po broju startap kompanija, odmah iza Sjedinjenih američkih država. Najrazvijeniji sektori ove zemlje danas su tehnologija i industrijska proizvodnja.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je Izrael odabran kao zemlja za studijsku posetu koja je organizovana od 28. maja do 2. juna 2022. godine u okviru projekta „EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama“, koji finansira Evropska unija. Devet predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Naučno-tehnološkog parka Beograd je tokom šestodnevne posete imalo prilike da se sretne sa predstavnicima Startap nacionalnog centra, predstavnicima fakulteta, Ministarstva inostranih poslova, Nacionalnog sajber direktorata, predstavnicima startap kompanija, i da tokom posete ovim institucijama iz prve ruke saznaju na koji način Izrael podržava razvoj startap ekosistem, potpomaže uspostavljanju saradnje između obrazovnih institucija i startap kompanija u cilju transfera tehnologija i unapređuje saradnju između kompanija, obrazovnih i vladinih institucija sa startap kompanijama.

Studijska poseta organizovana je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Izraela i predstavništva Privredne komore Srbije u Izraelu.