Saradnja nauke i privrede je ključ inovacionog potencijala

19. Oktobar 2022.

Potencijal koji inovacioni sistem Srbije ima može značajno da utiče na ekonomski napredak naše zemlje. Da bi se ovaj potencijal ostvario, neophodno je uspostaviti čvrstu vezu između nauke i privrede, radi prenosa znanja, transfera tehnologije i komercijalizacije istraživanja. Korak ka uspostavljanju ove saradnje bile su i dve dvodnevne radionice koje su za temu upravo imale unapređenju procesa transfera tehnologije. Radionice su organizovane tokom jula i septembra 2022. godine u Beogradu, a za cilju su imale da  učesnicima pruži osnove, praktična i teorijska znanja neophodna za uspostavljanje uspešnog procesa transfera tehnologije.

Radionicama je prisustvovalo preko 30 predstavnika instituta, fakulteta, istraživačkih i centara za transfer tehnologije. Prema njihovim rečima, pored stečenih znanja o zaštiti intelektualne svojine, prilikama za finansiranje transfera tehnologije i biznis planu, ove radinice su bile korisne i sa aspekta uspostavljanja kontakata među učesnicima i stvaranja mreže koja može da utiče na unapređenje procesa transfera tehnologija.