Od istraživača do preduzetnika

19. Oktobar 2022.

U prethodnim godinama je veliki broj istraživanja bilo sprovedeno samo u cilju povećanja saznanja. Danas transfer tehnologije omogućava da se istraživanja primene i prevedu u realni proizvod ili uslugu od kojih će šira populacija, ali i univerziteti i pronalazači imati korist.

Istraživači u najvećem broju slučajeva nemaju dovoljno znanja da bi postali preduzetnici. Korak od istraživača do istraživača-preduzetnika je veliki, i podrazumeva znanja o poslovanju, komercijalizaciji istraživanja, zaštiti intelektualne svojine, registraciji patenta. U cilju pružanja podrške istraživačima da postanu potencijalni investitori, radionica na temu razvoja poslovanja organizovana je polovinom septembra 2022. godine u Beogradu. Preko 40 istraživača- preduzetnika okupljenih na radionici moglo je da dobije odgovore na pitanja o tome šta podrazumeva razvoj poslovanja i koji segmenti poslovanja imaju ključnu ulogu u razvoju preduzeća. Radionica je pružila i odgovore na pitanja o načinu postizanja poslovnog dugoročnog razvoja i o tome kako razvoj i implementacija zadataka i procedura utiču na rast kompanije. Kako su učesnici zaključili, radionica je pružila praktična znanja svima onima koji o razvoju poslovanja nisu znali mnogo,  ali i onima koji su u ovoj oblasti hteli da prošire svoja znanja.