Investicije su ulaganje, a ne trošak

17. Oktobar 2022.

Inovacije znače ulaganje i ekonomski razvoj, a Evropska unija pruža punu podršku Srbiji na tom putu, poručeno je na konferenciji „Inovacije i tehnološki razvoj: temelj ekonomskog razvoja i zapošljavanja“, koja je održana 6. oktobra 2022. godine u Beogradu.Događaj je okupio predstavnike naučno-tehnoloških parkova, nacionalnih institucija, Delegacije EU u Srbiji, istraživače, predstavnike instituta, fakulteta i startap kompanija.

„Transformacija privrede i društva tako da ono bude zasnovano na znanju, inovacijama, visokim tehnologijama je u osnovi konkurentnosti i ekonomskog razvoja. Konstantna i konzistentna inovativnost je verovatno na vrhu lestvice prioriteta rastućih kompanija. Međutim, inovacije i tehnološki razvoj zahtevaju značajna ulaganja. Da bi podržala Srbiju u ovom procesu, Evropska unija je za potrebe inovacija, razvoja nauke i naučnih istraživanja u Srbiji izdvojila 88.5 miliona evra bespovratne pomoći. Fond za nauku podržavamo sa 31.5 miliona evra, dok se projekti u okviru Fonda za inovacionu delatnost finansiraju sredstvima EU u visini od 47 miliona evra“, rekao je Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

On je naveo da je projekat „EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama“ samo jedan u nizu projekata finansiranih sredstvima EU koji doprinose jačanju istraživanja i inovacija kroz podršku inovativnim kompanijama.

“Naučno-tehnološki park u Beogradu otvoren je 2015. godine i za ovih sedam godina ostvaren je ogroman napredak. Mi danas imamo četiri NTP-a. Samo u Beogradu više od 150 kompanija radi u Naučno-tehnološkom parku i te kompanije zapošljavaju 1500 inženjera. Podrška koju smo za sve ove godine dobili od Evropske unije, obavezuje nas da imamo ovakve rezultate”, poručila je Gordana Danilović Grković, direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ivica Radović poručio je da u eri savremenih tehnologija i digitalizacije, Srbija nastoji da ojača svoju poziciju u oblasti inovacija i da zbog toga sprovodi niz podsticajnih mera i usvaja strateške dokumente koji za cilj imaju unapređivanje inovativne i naučne delatnosti.

„Prema globalnog indeksa inovativnosti, Srbija se nalazi na 54. mestu od ukupno 132 zemlje. Ona je označena kao umereni inovator, a primećeno je i da je stepen inovacije u Srbiji daleko iznad nivoa investicija u inovacije. Ulaganja u inovacije i e-mobilnost sa sobom donose i unapređenje obrazovanja i nauke, kao i saradnju kompanija sa obrazovnim sistemom i institucijama u Srbiji. Sve to zajedno je ključ za kreiranje tehnološki naprednog i ekonomski uspešnog društva“, zaključio je Radović.

Događaj koji je okupio predstavnike nacionalnih institucija, Delegacije EU u Srbiji, istraživače, predstavnike instituta, fakulteta, startap kompanija, kao i naučno-tehnoloških parkova, organizovan je kao završna konferencija projekta EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama“. Ovaj projekat je  implementiran  u periodu od juna 2020. do oktobra 2022. godine. Ukupna vrednost projekta je bila 1.4 miliona evra, a projekat je imao za cilj da ojača istraživanje i inovacije kroz institucionalnu podršku inovativnim kompanijama. Korisnici projekta bili su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Naučno-tehnološki park Beograd.